Protein Biology Laboratory

מעבדה לביולוגיה חלבון

  • Protein Biology Products for Neurobiology Research

    מוצרי ביולוגיה של חלבון למחקר נוירוביולוגיה

    נוירוביולוגיה הפכה במהירות לאחד התחומים החשובים והמרגשים ביותר בחקר מדעי החיים.תחום הנוירוביולוגיה כולל לימוד כיצד תאי מערכת העצבים מעבדים מידע ומתווכים שינויים התנהגותיים.מערכת העצבים מורכבת מנוירונים ותאים תומכים אחרים...
    קרא עוד